Değerli Sosyal Bilgiler Eğitimcileri Birliği Derneği (SBEB) Üyesi,

Sosyal Bilgiler Eğitimcileri Birliği Derneği (SBEB)’nin 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 21 Eylül 2019 Cumartesi günü saat 14:30’da “Ankara Hotel Midi” Karyağdı Sokak No:40 Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır. Harita konum bilgisi aşağıdaki gibidir.

Sosyal bilgiler eğitiminin hedeflediği aktif katılımcı demokratik vatandaşlığın gereği olarak siz değerli üyelerimizi derneğimizin olağan genel kurul toplantısında görmek istiyoruz. Gündemi aşağıda verilen 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılmanızı önemle rica eder saygılarımı sunarım.

Prof. Dr. Ahmet DOĞANAY

SBEB Yönetim Kurulu adına

NOT: Derneğimiz öncülüğünde Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (USBES) bu yıl 7-9 Kasım 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde yapılacaktır. Bildiri Özet gönderim son tarihi 16 Eylül 2019’a uzatılmıştır. Alanımıza yönelik araştırma yapan akademisyen ve öğretmenlerimizi sempozyumumuza katılmaları konusunda cesaretlendirmenizi dileriz.

 GÜNDEM

  • Açılış
  • Divan Heyetinin Seçimi
  • Yönetim Kurulu Faaliyetlerinin Görüşülmesi
  • Denetim Raporunun Okunması ve Yönetimin İbrası
  • Yönetim ve Denetim Kurulları ile Diğer Organlara Asıl ve Yedek Üyelerin Seçimi
  • Tüzük ve Diğer Mevzuat Değişikliklerinin Görüşülmesi ve Kabulü
  • Disiplin Yönergesinin Görüşülmesi ve Kabulü
  • Öneri ve Dilekler
  • Kapanış

8. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (USBES 2019)
7-9 Kasım 2019

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
Ankara, Türkiye

Çağrı Metni

Saygıdeğer Paydaşlarımız,

2012 yılından bu yana gerçekleştirilen Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu’nun sekizincisi, 7-9 Kasım 2019 tarihlerinde Türkiye’nin başkenti Ankara’da, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi ve Sosyal Bilgiler Eğitimcileri Birliği Derneği işbirliğinde düzenlenecektir.

Sempozyumda sosyal bilgiler özelinde kuramsal bilgilerin uygulamaya aktarılmasında karşılaşılan sorunlara yaratıcı ve farklı çözüm önerilerinin bulunması ve bu önerilerin yaşama geçirilebilmesi için gerekli işbirliğinin oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda sempozyumun teması, “Kuramdan Uygulamaya Sosyal Bilgiler Eğitimi” olarak belirlenmiştir.

Sempozyumun öncelikli amacı, kuramsal bilgilerin yaşama aktarılması konusundaki araştırma ve uygulama örneklerinin ortaya konulmasıdır. Gelişen teknolojinin etkisiyle bilgi üretimi son yıllarda çok artmıştır. Bu durum artan “bilgi kirliliği” nedeniyle uygulayıcıları zorlamakta, sistemsel sorunlarla birleşerek özellikle öğretmenleri güçsüzleştirmektedir. Bu uğraşta yalnız kalmamaları için sempozyumun odak noktalarından biri de öğretmenlerimiz olacaktır. Gerçekleşecek panel, çalıştay ve bildiri sunumlarında öğretmen ve öğretmen adaylarına fırsatlar sunulması, onların gerçekleştirdikleri iyi örneklerin katılımcılarla buluşturulması sempozyumun amaçları arasında yer almaktadır.

Eğitim yaşamının önemli bir bileşeni olan sosyal bilgiler eğitiminin hak ettiği değeri bulmasında sorumluluk almanız ve bu alandaki çalışmalarınızla katkı sunmanız için sizleri 8. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu’na davet ediyoruz.

USBES 6 4-6 Mayıs 2017