Duyurular

Değerli Sosyal Bilgiler eğitimcileri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi tarafindan hazırlanan https://ucek2019.ogu.edu.tr adresindeki 2. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresinde Sosyal Bilgiler Eğitimine yönelik etkinlikler planlandığı belirtilmektedir. Katılımınız için saygıyla duyurulur.

Sayın Sosyal Bilgiler eğitimcisi;

Geçtiğimiz günlerde bazı üniversitelerin web sayfalarında aşağıdaki gibi bir duyuruya yer verilmiştir;

“Ülkemizin gelecek 10 yılını şekillendirecek nitelikli insan kaynağını yetiştirmek üzere 100 Alanda 2000 doktora öğrencisine YÖK tarafından 100/2000 projesi kapsamında  doktora bursu verilmesine  karar verilmiş ve Üniversitelerden bu projeye başvuruları alınmıştır. YÖK tarafından yapılan değerlendirme sonunda ………… Üniversitesi başarılı bulunarak 10 Öncelikli Alanda 30 Doktora öğrencisi ile bu projede yer alması uygun bulunmuştur. Desteklenen öncelikli alanlar “Bilim Tarihi, Osmanlı Müesseseleri Tarihi” olarak belirtildikten sonra başvuru şartları arasında; “Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilgiler Eğitimi, Bilim Dalında doktora programına kayıtlı olup tez aşamasına geçmemiş olmak veya Bu alanlarda (Sosyal Bilgiler Eğitimi) doktora programına yeni başvurular da kabul edilmektedir.” ifadelerine yer verilmiştir.

Bilindiği gibi Sosyal Bilgiler, ilkokul ve ortaokul çocuklarının gelişim seviyesine uygun olarak sosyal bilim kaynaklı bilgi-beceri ve değerleri bünyesinde toplayan disiplinler arası bir derstir. Sosyal bilimlerden tematik olarak alınan öğeler, ilerlemeci eğitim felsefesine dayanan toplu öğretim sisteminin “çocuğa görelik” ilkesinden yararlanılarak bu gelişim seviyesindeki öğrencilerin kapasitesine uygun bir biçimde basitleştirile­rek değerlendirilir.

Sosyal Bilgiler eğitimi alanında yapılacak bilimsel çalışmaların ve lisansüstü tezlerin, sosyal bilgilerin doğasıyla ilgili problemleri içermesi ve uygun yöntemlerle yapılması gerekmektedir. Yukarıda bahsedilen çalışma alanlarının (bilim tarihi, Osmanlı müesseseleri tarihi) bırakın sosyal bilgiler eğitimini, tarih eğitiminin bile kapsamına girmediği görülmektedir. Sosyal Bilgiler eğitimi alanında bu konuda tez hazırlayacak öğrencilerin, sonraki süreçte kadro talep edeceği Sosyal Bilgiler Öğretmenliği programları yöneticileri tarafından da bu talebe sıcak bakılmaması kuvvetle muhtemeldir.

Üniversitelerdeki Sosyal Bilgiler öğretmenliği programlarında sosyal bilimlere yönelik çeşitli alan uzmanlarının bulunması doğaldır. Bu durum, Sosyal Bilgiler dersinin temelde Tarih ve Coğrafya gibi sosyal bilim disiplinlerinden beslenmesinden kaynaklanmaktadır. Ancak Sosyal Bilgiler öğretmenliği programlarında görev yapan öğretim elemanlarının temsil ettikleri disiplinlerin “Sosyal Bilgiler eğitimine” katkısı konusunda bilinçli olmaları ve öğretmen adaylarını bu konuda desteklemeleri gerekir. Bunu, lisansüstü eğitimde Sosyal Bilgiler öğretimine yönelik derslere disiplinlerinin, nasıl katkı getirebileceğini göz önünde bulundurarak da yapabilirler. Hatta danışmanlık yaptıkları tezlerde öğrencilerini yönlendirebilirler. Ancak Sosyal Bilgiler öğretmenliği programlarında görev yapmakta olan bazı alan (disiplin) uzmanlarının Sosyal Bilgiler eğitimi ve dersinin özelliğine uygun çalışma ve tezler yaptırmadıklarına tanık olunmaktadır. Ülkemizde disiplinler veya onların eğitimine yönelik çalışmaların yapılmasına alt yapı oluşturacak yeterince programın var olduğu düşünülmektedir.

Yukarıdaki nedenlerle Sosyal Bilgiler dersinin “disiplinlerarası” yapısının suistimal edildiği sonucuna varılmaktadır. Bunlara Sosyal Bilgiler öğretmenliği programlarını “alan uzmanlarına” kadro vermek için kullanılması örnek gösterilebilir. Yıllardan beri Tarih ve Coğrafya uzmanları, ağırlıklı bir biçimde bu kadroları işgal ederken geçtiğimiz yıl bu durum “bilgisayar uzmanlarına” kadro vermeye kadar ulaşmış ve derneğimiz tarafından yapılan eleştiri ve uyarı kamuoyuyla paylaşılmıştı.

Yetkilileri Sosyal Bilgiler eğitimi alanına saygılı olmaya, Sosyal Bilgiler eğitimcilerini de alanlarına sahip çıkmaya çağırıyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

01.03.2019

Prof. Dr. Ahmet DOĞANAY

Sosyal Bilgiler Eğitimcileri Birliği Derneği Başkanı

DUYURUYA VERİLEN YANIT

Değerli Sosyal Bilgiler eğitimcileri,

Derneğimiz web sayfasında yayınlayarak kamuoyuna duyurmuş olduğumuz “Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programlarında Alanla İlgisiz Çalışma ve Tezler Yaptırılması” başlıklı yazıya istinaden ilgili üniversiteden, “söz konusu çalışmanın, Eğitim Tarihi kapsamında yapılmak istendiği” açıklaması yapılmıştır. Bilginize sunarız. Saygılarımızla…

04.03.2019

Prof. Dr. Ahmet DOĞANAY

Sosyal Bilgiler Eğitimcileri Birliği Derneği Başkanı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMLARINDAKİ KADROLARA İLGİSİZ KİŞİLERİN ATANMASINA İLİŞKİN DUYURU

 

Zaman zaman bazı üniversitelerde, Sosyal Bilgiler öğretmenliği programlarında açılmış olan öğretim elemanı kadrolarına, alanla hiç ilgisi olmayan insanların alındığına tanık olunmaktadır. Bu durum, dernek yönetimimiz tarafından bilimsel etiğe aykırı olarak değerlendirilmektedir. Kaldı ki bilindiği gibi ülkemizde en ihmal edilen öğretmen eğitimi alanları arasında “ortaokul öğretmenliği” başı çekmektedir. Bu kapsamda uzun bir süre Sosyal Bilgiler öğretmenleri yetiştirilmemiştir. Böylece gelişimleri gereği ortaokul öğrencilerinin toplu/bütünsel öğrenme özellikleri de ihmal edilmiş durumdadır. Özellikle Sosyal Bilgilerin bir toplu öğretim dersi olmasından kaynaklanan “çocuğa görelilik” ilkesi nedeniyle özel bir yerinin bulunduğu söylenilebilir. Üstelik çocuklukları unutulan sınav kaygısına boğulmuş çocuklarımız için olmazsa olmaz denilebilecek derslerden biridir Sosyal Bilgiler.

Sosyal Bilgiler dersinin toplu veya disiplinlerarasılık özelliğinin de suistimal edildiği gözlenmektedir. Bu doğrultuda ne yazık ki Sosyal Bilgiler eğitimiyle ilgisi olmayan ve üstelik alan uzmanı denilebilecek birçok insanın Sosyal Bilgiler öğretmenliği kadrolarını işgal ettiği görülmektedir. Oysa son yıllarda ülkemizde Sosyal Bilgiler eğitimi alanında lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde yeterince mezun verildiği bilinmektedir. Hatta Sosyal Bilgiler öğretmenliği mezunlarının önemli bir istihdam sorunu yaşadıkları da bilinen bir gerçektir. Bu meslektaşlarımızın Sosyal Bilgiler öğretmenliği programlarında görev yapmaları hem alana, hem bilime hem de ülkemize daha büyük bir katkı getirecektir. Dolayısıyla yetkilileri alana saygı konusunda duyarlı olmaya, o üniversitelerde görev yapmakta olan Sosyal Bilgiler eğitimcilerini de alanlarına sahip çıkmaya çağırıyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

18.01.2018

Prof. Dr. Ahmet DOĞANAY

Sosyal Bilgiler Eğitimcileri Birliği Derneği Başkanı

DUYURU

Derneğimiz tarafından yayınlanan 2017 Sosyal Bilgiler Öğretim Programı duyurusuna buradan ulaşabilirsiniz.

11 Ekim 2018’de Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde yapılmış olan “Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu” düzenleme kuruluna emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz.

SBEBD Yönetim Kurulu