Hakkında

Hakkında

Tarihçe

Sosyal Bilgiler Eğitimcileri Birliği Derneği, Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK öncülüğünde 2010 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Prof.Dr ÖZTÜRK derneğin onursal başkanıdır. Derneğin temel amacı, Sosyal Bilgiler eğitimi odağında çalışan tüm insanları bir çatı altında toplamaktır. Böylece sözü edilen alandaki araştırma, yayın, eğitim vb. çalışma ve etkinliklere katkı sağlamaktır.

Dernek bu zamana kadar birçok araştırmanın paylaşıldığı, sempozyum gibi bilimsel toplantıların yapılmasına destek vermiştir. Ayrıca araştırmaların, yayına dönüştürülmesine katkı sağlamıştır.

Yönetim Kurulu

2016’da göreve başlayan ve adları aşağıda sıralanan yönetim kurulu üyeleri, derneğe katılım ve katkılarınızı beklemektedir.

 • Prof. Dr. Ahmet DOĞANAY
 • Doç. Dr. Özlem YİĞİT
 • Doç. Dr. Erdoğan KAYA
 • Yrd. Doç. Dr. Yusuf İNEL
 • Arş. Gör. Fatih ÖZTÜRK

Derneğin Misyonu

Sosyal Bilgiler Eğitimcileri Birliği Derneğinin amacı, sosyal bilgiler eğitimcilerini bir araya getirerek nitelikli bilimsel araştırmaların yapılması, paylaşılması ve sosyal bilgiler öğretiminin geliştirilmesini sağlamaktır.

Derneğin Vizyonu

 • Sosyal Bilgiler Eğitimcileri platformu oluşturarak gelişmiş ülkelerdeki gibi köklü ve kapsamlı bir sosyal bilgiler eğitimcileri birliği oluşturmak
 • Sosyal Bilgiler eğitimi alanında yapılan araştırmaların sayısını ve kalitesini arttırmak
 • Sosyal Bilgiler eğitimi üzerine çalışan öğretim elemanları ile Sosyal Bilgiler öğretmenlerini aynı platformlarda buluşturarak teori ile pratik arasındaki kopukluğu gidermek
 • Sosyal Projeler geliştirip Türkiye’nin toplumsal kalkınmasına katkıda bulunmak
 • Demokratik vatandaşlık eğitimi çalışmalarına destek vererek toplumun gelişmesine katkı sağlamak
 • 21. yüzyılın gerektirdiği yeteneklere sahip öğretmenlerin yetiştirilmesine destek olmak